Městská knihovna Chropyně

„Dům bez knih je jako tělo bez duše.“

- Julius Zeyer

Besedy pro mateřské školky

 

Knihovnická lekce

Povídání o knihovně: K čemu slouží knihovna – jak to v ní chodí – co můžeme najít v knížkách a jak se mezi nimi neztratit. Seznámíte se s knihovnou pomocí knihovnické lekce a dozvíte se mnohem víc, než jen to, kde najít svoji oblíbenou knihu.

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Informační a komunikační technologie, Člověk a společnost.

Klíčové kompetence: K učení, Komunikativní, K řešení problémů.

 

Večerníček

Každý má rád Večerníček. Beseda pro malé i velké. Večerníček od minulosti po současnost. Povídání o večerníčkových hrdinech spojené se čtením pohádek.

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace.

Klíčové kompetence: K učení, Komunikativní, K řešení problémů.

 

Bu bu bu – strašidel se nebojíme

Povídání o pohádkách, pohádkových postavách, kreslení a hraní. Jaké jsou pohádkové bytosti? My známe i strašidla a popletené pohádky.

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Dítě a jeho psychika, Člověk a jeho svět.

Klíčové kompetence: K učení, Komunikativní, K řešení problémů, Sociální a personální.

 

Dobrodružství v knihovně

Čtení z knihy Zuzany Pomykalové Záhada prázdné zvonice. Dobrodružná cesta malého Matyáše po stopách zloděje zvonů. Čtení, hádání a kreslení.

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět.

Klíčové kompetence: K učení, Komunikativní, K řešení problémů.

 

Velikonoce

Pranostiky, zvyky a obyčeje. Povídání o Velikonocích i proměnách v přírodě.

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět.

Klíčové kompetence: K učení, Komunikativní, Sociální a personální.

 

Vánoce

Zima a vánoční čas. Povídání o Vánocích, jaké zvyky dodržujeme a co znamenají. Čtení vánočních pohádek i nahlédnutí do různých zemí.

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět.

Klíčové kompetence: K učení, Komunikativní, Sociální a personální.