Městská knihovna Chropyně

„Dům bez knih je jako tělo bez duše.“

- Julius Zeyer

Besedy pro základní školy druhý stupeň

 

Knihovnická lekce

Povídání o knihovně: K čemu slouží knihovna – jak to v ní chodí – co můžeme najít v knížkách a jak se mezi nimi neztratit. Seznámíte se s knihovnou pomocí knihovnické lekce a dozvíte se mnohem víc, než jen to, kde najít svoji oblíbenou knihu.

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Informační a komunikační technologie, Člověk a společnost.

Klíčové kompetence: K učení, Komunikativní, K řešení problémů.

 

Pověsti – Alois Jirásek

Znáte české pověsti? Víte, kdo je napsal? Staré pověsti české a jejich hrdinové. Povídání, čtení i úkoly pro chytré hlavičky.

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost.

Klíčové kompetence: K učení, Komunikativní, K řešení problémů.

 

Pražské pověsti

Každé místečko ve staré Praze se snoubí s nějakou pověstí nebo legendou. Pojďme spolu prozkoumat její tajemství, i když pouze v knížkách. Tajemné příběhy, čtení i malování. Jen pro odvážné.

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost.

Klíčové kompetence: K učení, Komunikativní, K řešení problémů.

 

Horory a detektivky

Beseda pro druhý stupeň ZŠ – pokud se nebojíte. Hororové povídky a detektivní příběhy pro děti i dospělé. Čtení plné hrůzy i zábavy. Co jsou horory. A jsou skutečně jen pro dospělé?!

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět.

Klíčové kompetence: K učení, Komunikativní, K řešení problémů, Sociální a personální.

 

Hrdelní právo

Soudní pravomoc uložení trestu smrti. Historie hrdelního práva, postavení kata ve společnosti a další zajímavosti (např. procesy se zvířaty).

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost.

Klíčové kompetence: K učení, Komunikativní, Sociální a personální.

 

Anna Franková

Kdo byla Anna Franková. Proč tuto dívku zná celá svět? Tragický osud dívky na pozadí druhé světové války.

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Osobnostní a sociální výchova.

Klíčové kompetence: K učení, Komunikativní, Sociální a personální.

 

Tak nám zabili Ferdinanda (Od atentátu k republice)

Jak probíhala přeměna z monarchie na republiku. Co se stalo s dětmi následníka trůnu po atentátu. Beseda o tom, co přivedlo svět do Velké války.

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Osobnostní a sociální výchova.

Klíčové kompetence: K učení, Komunikativní, Sociální a personální.

 

I panovník byl člověk

Nahlédnutí do životů českých panovníků. Pokusme se pochopit jejich jednání a pohlédnout na každého z nich, jako na člověka. Srovnání fyzické i politické. Panovník dle domluvy.

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Osobnostní a sociální výchova.

Klíčové kompetence: K učení, Komunikativní, Sociální a personální.

 

Povinná četba nemusí být nuda

Jak zvládnout povinnou četbu a pamatovat si z ní aspoň něco. Beseda o českých autorech zařazených do povinné četby. Život a dílo – hra, zábava a vzdělání. Besedu možno připravit na kteréhokoliv českého autora povinné četby.

Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Jazyk a jazyková komunikace.

Klíčové kompetence: K učení, Komunikativní, Sociální a personální.

 

Karel Poláček

Život spisovatele se žlutou hvězdou. Člověk, dílo, film před válkou a za války.

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.

Klíčové kompetence: K učení, Komunikativní, Sociální a personální.

 

Karel Čapek

Život spisovatele Karla Čapka a odraz doby v jeho díle. Kniha, film i krutá historie.

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.

Klíčové kompetence: K učení, Komunikativní, Sociální a personální