Městská knihovna Chropyně

„Dům bez knih je jako tělo bez duše.“

- Julius Zeyer

Besedy pro základní školy první stupeň

 

Knihovnická lekce

Povídání o knihovně: K čemu slouží knihovna – jak to v ní chodí – co můžeme najít v knížkách a jak se mezi nimi neztratit. Seznámíte se s knihovnou pomocí knihovnické lekce a dozvíte se mnohem víc, než jen to, kde najít svoji oblíbenou knihu.

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Informační a komunikační technologie, Člověk a společnost.

Klíčové kompetence: K učení, Komunikativní, K řešení problémů.

 

Večerníček

Každý má rád Večerníček. Beseda pro malé i velké. Večerníček od minulosti po současnost. Povídání o večerníčkových hrdinech spojené se čtením pohádek.

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace.

Klíčové kompetence: K učení, Komunikativní, K řešení problémů.

 

Bu bu bu – strašidel se nebojíme

Povídání o pohádkách, pohádkových postavách, kreslení a hraní. Jaké jsou pohádkové bytosti? My známe i strašidla a popletené pohádky.

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Dítě a jeho psychika, Člověk a jeho svět.

Klíčové kompetence: K učení, Komunikativní, K řešení problémů, Sociální a personální.

 

Lidové a autorské pohádky

Sběratelé národních pohádek/Autoři českých pohádek

B. Němcová, K. J. Erben, bratři Grimmové/ K. Čapek, J. Čapek, V. Čtvrtek, J. Lada, M. Macourek aj.

Jaký je rozdíl mezi lidovou a autorskou pohádkou? Vznik pohádek, hlavní znaky, rozdíly i hádanky.

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět.

Klíčové kompetence: K učení, Komunikativní, K řešení problémů, Sociální a personální.

 

Dobrodružství v knihovně

Čtení z knihy Zuzany Pomykalové Záhada prázdné zvonice. Dobrodružná cesta malého Matyáše po stopách zloděje zvonů. Čtení, hádání a kreslení.

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět.

Klíčové kompetence: K učení, Komunikativní, K řešení problémů.

 

Velikonoce

Pranostiky, zvyky a obyčeje. Povídání o Velikonocích a proměnách v přírodě.

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět.

Klíčové kompetence: K učení, Komunikativní, Sociální a personální.

 

Vánoce

Zima a vánoční čas. Povídání o Vánocích, jaké zvyky dodržujeme a co znamenají. Čtení vánočních pohádek i nahlédnutí do různých zemí.

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět.

Klíčové kompetence: K učení, Komunikativní, Sociální a personální.

 

Karel IV.

Dobrodružná cesta životem císaře a krále Karla IV. Žáci si jednoduchou a nenásilnou formou osvojí poznatky o životě Karla IV.

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Osobnostní a sociální výchova.

Klíčové kompetence: K učení, Komunikativní, Sociální a personální.

 

Pověsti – Alois Jirásek

Znáte české pověsti? Víte, kdo je napsal? Staré pověsti české a jejich hrdinové. Povídání, čtení a úkoly pro chytré hlavičky.

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost.

Klíčové kompetence: K učení, Komunikativní, K řešení problémů.

 

Pražské pověsti

Každé místečko ve staré Praze se snoubí s nějakou pověstí nebo legendou. Pojďme spolu prozkoumat její tajemství, i když pouze v knížkách. Tajemné příběhy, čtení i malování. Jen pro odvážné.

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost.

Klíčové kompetence: K učení, Komunikativní, K řešení problémů.