Městská knihovna Chropyně

„Dům bez knih je jako tělo bez duše.“

- Julius Zeyer

Regionální služby

Na základě smlouvy Města Chropyně s Knihovnou Kroměřížska a objednávky regionálních služeb poskytuje Městská knihovna v Chropyni odbornou pomoc a spolupráci v těchto knihovnách s neprofesionálním knihovníkem:

Bližší informace o knihovnách regionu naleznete na jejich webových stránkách.

Regionální služby obsahují

  • Poradenskou a konzultační činnost
  • Metodické návštěvy – minimálně 2× ročně v každé obecní knihovně
  • Pomoc při tvorbě a aktualizaci webových stránek neprofesionálních knihoven.
  • Konzultace se zřizovateli 1– 2× ročně  
  • Revize a aktualizace knihovního fondu
  • Aktualizace a technická úprava kmenového knihovního fondu dle potřeby a požadavků knihoven.
  • Metodická i praktická pomoc obsluhovaným knihovnám ve středisku při zpracování statistických výkazů. Shromáždění, doplnění údajů a kontrola správnosti a úplnosti statistických výkazů činnosti knihoven.
  • Nákup knihovních fondů pořízených z prostředků obce – dle zájmu obcí.
  • Zpracování knihovního fondu pořízeného z prostředků obce. (zpracováním knihovního fondu se rozumí evidence, zápis do  přírůstkového seznamu, technické zpracování včetně obalení)